Aýratyn önümler

 • Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.

  HYZMAT

  Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.
 • Biz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmaly.Biz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmaly.

  Hünärment

  Biz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmaly.
 • Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.

  HYZMATDAŞ

  Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.
 • maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.

  OEW

  maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.

BIZ hakda

 • “Shandong Hoseng Machinery Technology Co., Ltd.”
 • HS-8150 Köp wezipeli hat egirme enjamy

Weifang Hoseng Cnc Equipment Co., Ltd. soňky ýyllarda ösüş arkaly köp sanly tejribe we tehnologiýa eýe bolup, gözleg we mahabat enjamlary we enjamlary öndürmek bilen meşgullanýar.Bazar islegine görä, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin NC zynjyr maşynyny we alýumin garyndy gapdal zolagynyň dürli aýratynlyklaryny taýýarladyk.

Weifang Hoseng Cnc Enjamlar Co.

GÖRNÜŞ ARERI

Müşderi täzelikleri

Işewürligimiz nirede: Şu wagta çenli Al Algerirde, Müsürde, Eýranda, Günorta Afrikada, Hindistanda, Malaýziýada we beýleki Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda amatly agent ulgamlaryny döretdik.Şeýle hem Eastakyn Gündogarda we Günorta Amerikada.Hyzmatdaşymyz we müşderilerimiz köp.